Privacy Statement

Privacy Statement voor bezoekers van tmg-inter.com
TMG International respecteert de privacy van alle gebruikers van de site van TMG International en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.

Door uw persoonsgegevens op te geven op de website, gaat u ermee akkoord dat TMG International uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

Verzamelen van persoonsgegevens

De website van TMG International kunt u bezoeken zonder TMG International informatie te verschaffen over uw identiteit. Er zijn echter situaties waarbij informatie van u nodig is die tot uw identiteit te herleiden is, zoals uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om met u te corresponderen, dan wel om u informatie te versturen als u erom vraagt via het contactformulier.

Alle door u aan ons beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en dit gebruik geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Verwerken van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt TMG International gegevens vast. Indien u gevraagd wordt om persoonsgegevens worden deze gebruikt voor het administratief verwerken van uw aanvraag.

TMG International geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Dit met uitzondering van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, dan kan uw e-mailadres gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante producten en diensten van TMG International. Dit wordt middels een duidelijk zichtbare melding kenbaar gemaakt bij het formulier op de website. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden via  het contactformulier.

Bewaartermijn gegevens

TMG International bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt, nodig wordt geacht.

Afmelden

Indien u geen prijs stelt op informatie (per post, e-mail, telefonisch), kunt u contact opnemen via het online contactformulier.

Beveiliging

De gegevens die u aan TMG International verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. TMG International handhaaft te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

 

 

Wijzigingen

TMG International behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 18 mei 2018.

 

 

Need a partner for your projects?